Privaatsuspoliitika

1. Sissejuhatus

1.1 Kasutades meie veebisaiti www.geovent.dk ja ühendatud teenuseid, annate Geovent A/S -le nõusoleku teie isikuandmete käitlemiseks vastavalt privaatsus- ja küpsiseeskirjadele (edaspidi “poliitika”).

1.2 Käesolev poliitika kehtib kõigile Geovent A/S kasutajatele ja klientidele. Geovent A/S võib seda poliitikat igal ajal muuta; koheselt ka teavitab Geovent A/S kasutajaid sellistest muudatustest.

2. Andmete vastutus

2.1 Geovent A/S on vastutav andmete töötleja ja me tagame, et teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt õigusaktidele.

2.2 Võtame teie andmete kaitsmist tõsiselt. Kogume ja töötleme isikuandmeid nii veebisaidil www.geovent.dk toimingute loomuliku osana kui ka meie infolehtede e-posti teel saatmiseks ja seetõttu oleme selle poliitika vastu võtnud. Selles kirjeldatakse, kuidas me käime ringi isikuandmetega, mida me kogume ja kasutame, kui kasutate meie teenuseid.

2.3 Tagame andmete õiglase ja läbipaistva käitlemise. Kui palume teil oma isikuandmed meile kättesaadavaks teha, teavitame teid sellest, milliseid teie isikuandmeid me töötleme ja mis eesmärgil. Teete oma isiklikud andmed kättesaadavaks, kui tellite meie uudiskirja.

2.4 Kontaktandmed. Kui soovite meiega ühendust võtta, on meie andmed järgmised:

Geovent A/S
Hovedgaden 86
DK-8831 Løgstrup
Ettevõtte registreerimisnumber: 54222610
Telefon: +45 8664 2211
E-post: [email protected]k

3. Isikuandmete käitlemine

3.1 Meie veebisaidi kasutamine ilma meie teenuseid tellimata
Võite kasutada meie veebisaiti ilma, et me teie kohta teavet koguksime, nagu allpool kirjeldatud. Pange tähele, et veebisait kogub küpsiseid ja kui te selle funktsiooni deaktiveerite, võib see vähendada meie veebisaidi funktsionaalsust. Lisateavet küpsiste kohta leiate jaotisest 6.

3.2 Kui registreerute veebisaidil meie teenuste kasutamiseks või kui võtate meiega ühendust
Kasutame teie kohta käivaid isikuandmeid selleks, et pakkuda teile teenuseid, parandada teile osutatavat teenust ja tagada meie teenuste kvaliteet ning ka siis, kui oleme teiega kontaktis.
Eelkõige kasutame järgmisi isikuandmeid:
– Üldised isikuandmed kontaktandmete kujul
– Päringutega seotud teave, kirjad, elektronkirjad jne.
Geovent A/S ei kogu kolmandatelt isikutelt meie kasutajate ega klientide kohta isiklikke andmeid.

3.3 Teie isikuandmete kogumine ja säilitamine
Kogume ja säilitame teie isikuandmeid konkreetsetel eesmärkidel või muudel seaduslikel ärilistel eesmärkidel. See juhtub siis, kui peame:
– Haldama teie suhet meiega
– Vastama teie konkreetsete teenuste taotlusele
– Parandama meie teenuseid
– Kohandama meie suhtlust ja turundust teie jaoks.
Üksikute teenuste kohta lisateabe saamiseks vaadake allpool. Meie eesmärk on alati järgida üldpõhimõtteid, mida on kirjeldatud pärast individuaalset teenust.

3.4 Uudiskiri
Meie uudiskirja saamiseks saate registreeruda meie veebisaidi kaudu. Selle teenuse tellimusest loobumiseks võite alati meiega ühendust võtta.
Uudiskirjade saatmiseks kasutame teenust Mailchimp. Kui tellite meie uudiskirja, edastame teie nime ja e-posti aadressi Mailchimpile.
Oleme andmete kaitsmiseks sõlminud Mailchimpiga andmetöötluslepingu.
Kasutame Mailchimpi tehnoloogiat, mis võimaldab meil näha, kas olete meie uudiskirjas klõpsanud mõnel meie lingil. Me kasutame seda teavet ainult statistilistel eesmärkidel.

4. Isikuandmete käitlemine

4.1 Isikliku teabe avaldamine äripartneritele
Kasutame ainult andmetöötlejaid, kes annavad nõutavad garantiid asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete kasutuselevõtmiseks selliselt, et töötlemine vastaks kehtiva andmekaitse üldmääruse asjakohastele nõuetele, sealhulgas registreeritud isiku õiguste kaitsele.
Praegu oleme sõlminud andmetöötluslepingud Mailchimpi ja Google’iga. Google’i kaudu kogume ja töötleme andmeid meie veebisaidi külastajate kohta, et optimeerida nii külastust kui ka veebisaidi sisu.

4.2 Asjakohaste isikuandmete käitlemine
Me töötleme teie kohta käivaid isikuandmeid ainult siis, kui need on asjakohased ja piisavad eespool määratletud eesmärkide jaoks. Eesmärk on ülioluline teie kohta käivate isikuandmete tüübile, mida me asjakohaseks peame. Sama kehtib ka kasutatavate isikuandmete ulatuse kohta. Me ei kasuta rohkem isikuandmeid, kui vajame tegelikuks otstarbeks.

4.3 Vajalike isikuandmete käitlemine
Kogume, töötleme ja säilitame ainult isikuandmeid, mis on meile vajalikud seoses meie ettenähtud eesmärkide täitmisega. Lisaks võivad õigusaktid määratleda ka seda, millist tüüpi isikuandmeid on vaja meie ärilistel eesmärkidel koguda ja säilitada, nt. seoses raamatupidamise seadusega. Meie töödeldavate isikuandmete tüüp ja ulatus võivad olla vajalikud ka lepingu täitmiseks või muude juriidiliste kohustuste täitmiseks.

4.4 Teie isikuandmete kontroll ja säilitamine
Kontrollime, et teie kohta käideldavad isikuandmed ei oleks valed ega eksitavad. Samuti värskendame kindlasti teie isikuandmeid. Kuna meie teenused sõltuvad teie isikuandmete õigsusest ja ajakohasusest, palume teil kõigist teie isikuandmete asjakohastest muudatustest teavitada. Võite kasutada meie ülaltoodud kontaktandmeid, vt. punkt 2.4 meid muudatustest teavitamiseks.

4.5 Isikuandmete kustutamine
Kustutame teie isikuandmed, kui need pole enam vajalikud eesmärkidel, mis algselt olid meie isikuandmete kogumise, käitlemise ja säilitamise põhjuseks.
Me säilitame isiklikke andmeid, mida me oleme juriidiliselt kohustatud säilitama, nt. raamatupidamise seaduse tõttu.
Kui loobute meie uudiskirjast, eemaldatakse teid automaatselt meie andmebaasist.

4.6 Meie uudiskirja tellimine
Tellides meie uudiskirja, nõustute meie isikuandmete töötlemisega.
Teie nõusolek on vabatahtlik ja võite selle igal ajal meiega ühendust võttes tagasi võtta. Kasutage meie ülaltoodud kontaktandmeid, vt. punkt 2.4, kui vajate lisateavet. Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta käitlemise seaduslikkust, mis põhineb teie nõusolekul enne tagasivõtmist.

4.7 Isikuandmete avalikustamine
Me ei avalda teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma teie eelneva nõusolekuta.

5. Turvalisus

5.1 Me kaitseme teie isikuandmeid
Kaitseme teie isikuandmeid, et vältida nende tahtmatut kadumist või muutmist. Me kaitseme neid loata avaldamise eest ning väldime volitamata isikute juurdepääsu neile või nende olemasolule.
Me kasutame EL-is andmetöötlejaid, kes hoiavad ja töötlevad isikuandmeid Geovent A/S-i nimel seoses käesoleva andmepoliitikaga ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
Kui tellite meie uudiskirja, edastatakse teie nimi ja e-posti aadressi Mailchimpi USA serveritele. Mailchimpil on Privacy Shieldi sertifikaat, vt., ja seetõttu usume, et Mailchimp tagab piisaval tasemel kaitse. Oleme sõlminud Mailchimpiga andmetöötluslepingu, milles nad tagavad Mailchimpi turvalisuse.

6. Küpsised

Me kasutame oma veebisaidil “küpsiseid”. Küpsised on tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse, mobiiltelefoni või muusse seadmesse eesmärgiga seda ära tunda, seadeid meelde jätta, nii statistilistel eesmärkidel kui ka reklaamide sihtimiseks. Küpsised ei saa sisaldada pahatahtlikku koodi nagu viirus jne.