Võtame vastutuse - pakendite ringlussevõtt

ÜRO kestliku arengu eesmärgid

Meie pakenditel on oluline roll selle tagamisel, et meie tooted jõuaksid klientideni ohutult. Samal ajal mõistame, et pakendite tarbimine võib suurendada jäätmete koguseid ja mõjutada meie keskkonda. Osana meie pühendumusest ÜRO säästva arengu 12. eesmärgile vastutustundliku tootmise ja tarbimise kohta vähendame pakendite tarbimist ning julgustame oma kliente ja tarnijaid sama tegema.

Recycling label

Meie eesmärgid ja tegevused

Oleme jätkuvalt vastutustundlik ettevõte ja vähendame oma keskkonnamõju läbi

Recycling packaging

Meie pühendumus

Meie jaoks on jätkusuutlikkusega töötamine teekond. Omandame pidevalt uusi teadmisi ja ideid, pidades samal ajal sammu uute nõuete, regulatsioonide ja võimalustega. Jälgime, kuidas sõnastatakse ELi pakendidirektiivi eeskirju ja milliseid nõudmisi see meile esitab. Samal ajal peame oma pakenditarnijatega dialoogi selle üle, kuidas nad tootearendust näevad ja sellega töötavad.

Vähendades pakendite tarbimist kvaliteedis järeleandmisi tegemata, tahame tagada, et meie äritavad vastaksid meie väärtustele olla vastutustundlik ettevõte, kes töötab jätkusuutlike lahenduste väljatöötamisel.

Usume, et koos klientide, tarnijate ja partneritega saame võtta vastutuse ja teha midagi, et luua rohkem ringlust ja seeläbi jätkusuutlikumaid lahendusi.

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

Recycling packaging

Alates kartongi ringlussevõtust kuni kastide korduskasutamiseni

Mida arvavad projektist meie töötajad?

Jätkusuutlikkusega töötamine nõuab meie töötajatelt täielikku pühendumist.
Seetõttu on meil hea meel, et meie töötajad meie tegevust toetavad.

"Puslega on väga lõbus pakkida erinevatesse kastidesse, mitte standardsuuruses kastidesse.
Karbi kasutamise vähendamine on tõesti hea – ja rohelised kleepsud on nii toredad."

Trine Bruun
Praktikant, administratsioon

"Täna ei kasuta me piisavalt kaste. On tore, et saadame karbi taaskasutusse, kuid veelgi parem on, kui kasutame tegelikke kaste uuesti."

Peeter Madsen
Ladu